Oudere auto van de zaak voordelig

Voor de meeste niet-elektrische auto’s die in 2017 op kenteken zijn gezet, is de bijtelling 22% van de cataloguswaarde. Uit cijfers van de Bovag blijkt dat steeds meer zakelijke rijders kiezen voor een auto die ouder is dan 15 jaar, een zogenaamde youngtimer. Het gaat inmiddels naar schatting om bijna 50.000 auto’s. Wat is hiervan de reden?

Lees meer

Voor 1 januari: Box 3-heffing verlagen

Peildatum voor uw vermogen in Box 3 voor uw aangifte 2018  is 1 januari aanstaande. U hebt dus nog een paar weken om over 2018 belasting te besparen in Box 3. Dat kunt u doen door uw vermogen in Box 3 te verlagen. We geven een opsomming van enkele veel toegepaste maatregelen.

Lees meer

Voor 1 januari: winstbelasting verlagen

U kunt uw winstbelasting verlagen door gebruik te maken van investeringsaftrek. Die is er in drie vormen: kleinschaligheids-, energie-en milieu-investeringsaftrek. Het kan gaan om een aftrekpost van duizenden euro’s. Daarvoor moet u dit jaar wel zelf in actie komen. U dient daadwerkelijk in 2017 investeringen te doen. 

Lees meer

Wet DBA weer van de baan, en nu?

In het regeerakkoord staat dat de Wet DBA wordt vervangen door een andere regeling. Hoe zit dat? Moet of kunt u daar nu al op anticiperen?
Modelovereenkomsten. Als u een zzp’er inhuurt, is het van belang dat u vooraf zeker weet dat u met een echte zelfstandige zakendoet en dat u niet het risico loopt dat er een naheffing loonbelasting wordt opgelegd. U kunt daarom op grond van de Wet DBA de overeenkomst die u met een zzp’er afsluit, vooraf laten beoordelen door de Belastingdienst. Hier was veel onduidelijkheid over. Daarom was de handhaving van de Wet DBA al opgeschort tot 1 juli 2018.

Regeerakkoord. In het regeerakkoord wordt nu weer een nieuwe wet aangekondigd die u bij het inhuren van echte zelfstandigen de zekerheid moet bieden dat er geen sprake is van een dienstbetrekking.

Laag tarief. Op grond van de voorgestelde regeling zal er altijd sprake zijn van een dienstbetrekking als een zzp’er wordt ingehuurd:

  • voor reguliere bedrijfsactiviteiten;
  • voor langer dan drie maanden;
  • tegen een tarief lager dan € 15,- à € 18,- per uur.

Opdrachtgeversverklaring. Bij een vergoeding hoger dan het lage tarief, kunt u een ‘opdrachtgeversverklaring’ opvragen via een webmodule met duidelijke vragen over de aard van de werkzaamheden. Daarbij wordt de ‘gezagsverhouding’ een belangrijk punt.

Opt-outregeling. Het is mogelijk om niet te kiezen voor een dienstbetrekking (opt-out) als:

  • het afgesproken tarief hoger is dan circa € 75,- per uur;
  • het contract korter dan een jaar duurt;
  • er geen reguliere bedrijfsactiviteiten worden verricht.

Vanaf wanneer? De invoering van deze nieuwe regeling gaat nog wel even duren. Hopelijk lukt het nu wel om dit goed te regelen. In afwachting daarvan is het raadzaam om zo veel mogelijk gebruik te blijven maken van bestaande modelovereenkomsten.

De nieuwe regeling laat nog wel even op zich wachten. Blijf in afwachting daarvan zo veel mogelijk gebruikmaken van bestaande modelovereenkomsten.

Kosten total body scan aftrekbaar?

U leeft bewust gezond, u eet gezond en u sport regelmatig. U voelt zich prima. Voor de zekerheid laat u een total body scan maken. In de aangifte inkomstenbelasting brengt u de kosten daarvan, inclusief reiskosten, in aftrek als specifieke zorgkosten. Logisch, zo vond een belastingplichtige. De Belastingdienst schrapte echter de aftrek. Wat zei de rechter?

Lees meer

Koeriersfirma, geen loondienst

Een koeriersbedrijf heeft de rechtsvorm vennootschap onder firma (VOF). Een vennoot heeft de dagelijkse leiding en de vakbekwaamheid beroepsgoederenvervoer. De overige 60 vennoten zijn chauffeur. Alle 61 vennoten zijn fiscaal ondernemer, totdat de Belastingdienst na zes jaar een ander standpunt inneemt. De chauffeurs zouden ineens in loondienst zijn bij de VOF. Er volgen naheffingsaanslagen van bijna 3,5 miljoen euro. De rechter wordt ingeschakeld.

Lees meer

Hoge of lage sectorpremie WW?

Werkgevers in Nederland zijn ingedeeld in 69 sectoren. Er zijn 63 sectoren met een uniforme sectorpremie. Zes sectoren kennen gedifferentieerde premies. Dat zijn de sectoren uitzendbedrijven, agrarische bedrijven, bouw, horeca, culturele instellingen en schildersbedrijven. Werkgevers in deze sectoren hebben zelf invloed op de hoogte van hun premie. Mogelijk gaat dat ook voor andere sectoren gelden. Hoe zit dat?  

Lees meer

Afkoop pensioen in eigen beheer zonder uitbetaling

Heeft u ervoor gekozen om uw pensioen in eigen beheer af te kopen, dan is deze afkoop belast. Wel profiteert u van een belastingkorting. Hoe hoog die is, hangt af van het afkoopmoment.

Maar wat nu als uw bv de netto afkoopsom niet aan u uitbetaalt maar schuldig blijft? Uit antwoorden van de Belastingdienst blijkt dat deze schuldigerkenning geen effect heeft op het te betalen belastingbedrag bij afkoop.

Afkoop met belastingkorting

Nu het niet langer is toegestaan om pensioen in eigen beheer op te bouwen, heeft u de keuzemogelijkheid om u reeds in eigen beheer opgebouwde pensioen in 2017, 2018 of 2019 tegen de fiscale waarde af te kopen. Deze afkoop is belast, maar u krijgt wel een belastingkorting. In 2017 is dit 34,5%. Er is dan loonheffing verschuldigd over 65,5% van de fiscale waarde van de pensioenaanspraak op 31 december 2015. De waardestijgingen na die datum zijn volledig belast. In 2018 bedraagt de belastingkorting 25% en in 2019 19,5%.

De bv moet over het afkoopbedrag (afkoopwaarde minus de belastingkorting) loonheffing inhouden en afdragen aan de Belastingdienst. Dit afkoopbedrag kwalificeert als loon uit vroegere dienstbetrekking. Bovendien moet uw bv de netto afkoopsom aan u uitbetalen.

Schuldigerkenning

Stel nu dat de bv niet voldoende financiële middelen heeft en daarom deze afkoopsom aan u schuldig blijft. U krijgt dan een vordering op uw bv. Gezien de financiële situatie is deze vordering lager dan de nominale waarde van de netto afkoopsom. Dat roept de vraag op of voor de berekening van de verschuldigde loonheffing bij afkoop mag worden uitgegaan van deze lagere waarde. Het antwoord is nee. De lagere waarde is niet van invloed op de verschuldigde belasting. Er moet gewoon loonheffing worden ingehouden en afgedragen over de afkoopwaarde van de pensioenaanspraak minus de belastingkorting, ongeacht de beperkte financiële middelen van de bv.

Een youngtimer, ook iets voor u?

De laatste tijd is er in de media veel aandacht besteed aan ‘youngtimers’. Het zou voordelig zijn om zo’n youngtimer als auto van de zaak te nemen. Hoe zit dit nu eigenlijk? Waar moet u op letten?

Bijtelling privégebruik auto van de zaak

22% van de cataloguswaarde. Als u een auto van uw BV rijdt die u op jaarbasis voor meer dan 500 kilometer privé gebruikt, dan krijgt u te maken met een bijtelling bij uw inkomen: een bepaald percentage van de (oorspronkelijke) cataloguswaarde van de auto. Het percentage hangt af van de CO2 -uitstoot, maar is maximaal 22%. Bij een auto met een nieuwprijs van € 60.000,- is de bijtelling dan € 13.200,-. Als u in het hoogste belastingtarief (52%) valt, kost u dat € 6.864,- per jaar.

Let op. Voor auto’s aangeschaft voor 2017, kan nog een bijtellingspercentage van 25% gelden.

Youngtimer

Ouder dan 15 jaar. Het vorenstaande geldt niet alleen als de auto nog geen vijf jaar oud is, maar ook als die al lang is afgeschreven. Om de scherpe kantjes daarvan af te halen, geldt er een speciale regeling voor auto’s die ouder zijn dan 15 jaar: de youngtimer.

Bijtelling 35% van de dagwaarde. Daarvoor geldt een bijtelling op basis van de dagwaarde (de prijs die u bij aankoop betaalt). Zelfs als het gaat om een auto die oorspronkelijk vele honderdduizenden euro’s kostte. Het bijtellingspercentage is met 35% wel veel hoger, maar doordat de dagwaarde fors lager is, is de bijtelling toch veel lager. Als u een youngtimer koopt voor € 10.000,-, bedraagt de bijtelling maximaal € 3.500,-. In de hoogste belastingschijf kost de auto u in privé dan € 1.820,-.Tip.  Koopt u een auto die 14 jaar en negen maanden oud is, dan vindt de eerste drie maanden nog bijtelling op basis van de cataloguswaarde plaats, daarna op basis van uw aankoopprijs.

Aandachtspunten

Comfort. Het comfort van de huidige auto’s zal over het algemeen beter zijn. Er zijn echter ook tal van luxe youngtimers beschikbaar die over voldoende comfort beschikken.

Hoge onderhoudskosten. Wel kunnen oudere auto’s met hoge onderhoudskosten te maken krijgen. Deze zijn weliswaar fiscaal aftrekbaar voor uw BV, maar doen wel afbreuk aan uw financiële voordeel. Let op. Let bij de aanschaf dan ook op de onderhoudshistorie van de auto en doe zaken met een betrouwbare verkoper.

Milieuzones. Steeds meer steden voeren milieuzones is. Mocht u overwegen een youngtimer aan te schaffen, bedenk dan dat deze mogelijk niet zal voldoen aan de eisen die vandaag de dag aan de uitstoot worden gesteld om in een milieuzone te mogen rijden.

Hoe zit het met de btw?

Correctie privégebruik. Ook voor de btw moet uw BV rekening houden met het privégebruik. De correctie van 2,7% wordt ongeacht de leeftijd van de auto in beginsel gebaseerd op de (oorspronkelijke) cataloguswaarde van de auto. Als u echter kunt onderbouwen dat de werkelijke correctie lager is, dan mag u daarvan uitgaan. Na vier jaar (na het jaar van aanschaf) mag er worden uitgegaan van een btw-correctie van 1,5%.

Margeauto. Doorgaans zal de youngtimer een ‘margeauto’ zijn, waarbij er geen btw op de aankoopfactuur wordt vermeld. Dan is niet het hoge percentage van 2,7% van toepassing, maar het lagere van 1,5% om de privécorrectie te bepalen.