Bron van inkomen ondanks negatieve resultaten

Bron van inkomen ondanks negatieve resultaten

december 01, 2023

Een zelfstandige projectmanager heeft na enkele jaren met hoge omzetten een slechtere periode. Hij neemt wel deel aan aanbestedingsprocedures, maar deze inspanningen zijn steeds minder succesvol. Omzet blijft uit, terwijl hij wel kosten blijft maken. De Belastingdienst stelt dat geen sprake meer is van een bron van inkomen en weigert kostenaftrek.

Overwegingen rechter
Vast staat dat de projectmanager deelneemt aan het economische verkeer en daarmee geldelijk voordeel beoogt te behalen. De vraag is of met de werkzaamheden naar maatschappelijke opvattingen ook redelijkerwijs (objectief) een voordeel kan worden verwacht, waarbij louter fiscale resultaten buiten beschouwing worden gelaten. Nu sprake is van negatieve resultaten ligt de bewijslast hiervan bij de projectmanager.

Oordeel rechter
De projectmanager is in zijn bewijslast geslaagd. Hij voert dezelfde werkzaamheden al sinds vele jaren uit, waarbij steeds sprake was van een bron van inkomen. Bovendien was kort geleden nog sprake van aanzienlijke positieve resultaten. Deelname aan aanbestedingsprocedures was toen wel, en nu helaas niet succesvol. Daarom is volgens de rechter sprake van een bron van inkomen.

Kostenaftrek
De projectmanager stelt dat hij een aftrekpost van € 4.590 kan opvoeren voor de uren die hij vergeefs aan de aanbestedingsprocedures heeft besteed. Dat is niet het geval. De enkele omstandigheid dat hij werkzaamheden heeft verricht in de vorm van bestede tijd vormt geen voor aftrek in aanmerking komende kostenpost. Wel kan de projectmanager € 1.953 aan gemaakte externe kosten in aftrek brengen.

Let op: Inspanningen van een zelfstandige om aan opdrachten te komen kunnen het ene jaar zeer succesvol zijn en een jaar later zonder resultaat blijven. Dat betekent niet dat dan per direct geen sprake meer is van een bron van inkomen.

    MEER INFORMATIE

    Vrijblijvende offerte aanvragen

    Benieuwd wat TJM voor uw onderneming kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via onderstaand formulier. Op basis
    van uw wensen brengen wij in kaart waar u het meeste baat bij heeft en stellen we een vrijblijvende offerte op maat op.