Factuur door u niet betaald, wat met de btw?

Btw op ontvangen facturen. Als u een factuur ontvangt van uw leverancier, dan mag u bij uw periodieke btw-aangifte de btw direct in aftrek brengen. U kunt de in rekening gebrachte btw al terugvragen voordat u de factuur daadwerkelijk heeft betaald.

Maar wat nu als u de factuur uiteindelijk niet (geheel) gaat betalen? Wanneer moet u de in aftrek gebrachte btw dan terugbetalen?

Vanaf 2017. U bent vanaf 2017 de in aftrek gebrachte btw in elk geval verschuldigd één jaar na het opeisbaar worden van het factuurbedrag als u de factuur nog niet (geheel) heeft betaald. Tot 31 december 2016 was dit twee jaar. U vult deze terug te betalen btw in bij uw btw-aangifte over het tijdvak waarin het jaar is verstreken. Heeft u de factuur gedeeltelijk betaald? Dan wordt de terug te betalen btw naar evenredigheid berekend. Let op. Als eerder al aangenomen kan worden dat u de factuur niet (geheel) betaalt, dan bent u de btw op dat moment al verschuldigd.

Overgangsrecht. Voor de niet-betaalde facturen die in 2016 opeisbaar zijn geworden, geldt de termijn van één jaar ook. Heeft u een factuur die op 1 maart 2016 opeisbaar is geworden? Dan leidt dit op 1 maart 2017 tot een terugbetalingsverplichting. Als de factuur al in 2015 opeisbaar is geworden, start de eenjaarstermijn op 1 januari 2016. U bent dan verplicht om in de eerste btw-aangifte van 2017 de btw terug te betalen.