Oppassen met inhuren van zzp’ers?

Zoals bekend, is de handhaving van de Wet DBA opgeschort tot 1 juli 2018. Uit twee interne memo’s zou blijken dat de fiscus toch al strenger handhaaft.
Modelovereenkomst voorleggen. Als u een zzp’er inhuurt, dan is het fijn als u zeker weet dat de Belastingdienst niet achteraf stelt dat er geen sprake was van zelfstandigheid en u een naheffing loonbelasting oplegt. U kunt daarom de overeenkomst die u met een zzp’er afsluit vooraf laten beoordelen door de Belastingdienst. Er zijn inmiddels al 1.975 modelovereenkomsten goedgekeurd, maar er zijn er ook veel afgekeurd …

Handhaving Wet DBA opgeschort. De staatssecretaris van Financiën heeft inmiddels de handhaving van de Wet DBA (die deze werkwijze regelt) opgeschort tot 1 juli 2018.

Wanneer wel handhaving? In eerste instantie heeft de staatssecretaris gezegd dat hij de wet alleen zal handhaven bij ‘evident kwaadwillenden’. Daarbij gebruikte hij termen als ‘fraude’ en ‘zwendel’. Onlangs zijn er echter twee interne memo’s van de Belastingdienst openbaar gemaakt die suggereren dat er toch al veel sneller gehandhaafd zou worden. Dat zou al het geval zijn als een modelovereenkomst die is voorgelegd en is afgekeurd, niet wordt aangepast. Het zou daarom verstandig zijn om geen modelovereenkomsten meer voor te leggen.

Reactie staatssecretaris. De staatssecretaris heeft als volgt gereageerd op de ophef over de mogelijke strengere handhaving: “Voor iedereen die zich normaal gedraagt in dit land, is de handhaving opgeschort tot de volgende zomer (…). Ook als je een overeenkomst hebt waar je je niet aan houdt en er wel een dienstbetrekking is, dan is er nog een aparte toets of je een evident kwaadwillende bent.” Het aantal gevallen waarin er gehandhaafd zal worden, is volgens de staatssecretaris op twee handen te tellen. Het niet volledig werken volgens goedgekeurde modelovereenkomsten zal niet meteen leiden tot naheffingen en boetes. Let op.  Het lijkt er dus niet op dat men voortaan strenger zal gaan handhaven. In de praktijk blijkt dat de Belastingdienst toch wel afwachtend is, omdat men ook niet weet hoe het verdergaat. Het voorleggen van modelovereenkomsten heeft daarom vaak niet veel zin.