TJM Belastingadvies Barneveld

UBO-register tijdelijk op slot

december 02, 2022

Onlangs heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie een belangrijke uitspraak gedaan over het UBO-register. In dat register staat wie de eigenaar is van een organisatie, of wie zeggenschap of een belang heeft. Het register helpt om criminele activiteiten te voorkomen en bij het opsporen van onder andere fraude, witwassen en terrorismefinanciering. Maar de bepaling waarop het is gebaseerd, is ongeldig verklaard. Wat nu?

In Nederland is geregeld dat iedereen toegang kan krijgen tot informatie over UBO’s van juridische entiteiten. Nederland heeft daarbij alle opties benut ter vergroting van de privacy van UBO’s, waaronder afscherming van UBO’s, registratie en betaling door raadplegers en informatie over raadplegingen aan UBO’s. Het UBO-register wordt beheerd door de Kamer van Koophandel, die ook de verstrekking van informatie uit het register verzorgt.

De uitspraak is aanleiding voor de Nederlandse overheid om naar de verstrekking van informatie over UBO’s te kijken. Daarom zal de Kamer van Koophandel tijdelijk geen informatieverstrekkingen uit het register meer verzorgen. In de komende dagen wordt de uitspraak nader geanalyseerd en vindt overleg plaats met de Europese Commissie om te bezien welke informatieverstrekkingen wel mogelijk zijn, mede in het licht van toezicht.

Het voorlopig niet meer verstrekken van informatie betekent bijvoorbeeld voor de opsporing dat informatie minder gemakkelijk geraadpleegd kan worden, maar op vordering van de Officier van Justitie nog wel beschikbaar is. De uitspraak kan ook financiële gevolgen hebben, aangezien het beheer van het register wordt bekostigd aan de hand van de vergoedingen voor raadplegingen.

Let op: De Minister van Financiën komt binnenkort met de uitkomsten van de nadere analyse en met besluitvorming. De uitspraak is niet van invloed op de plicht voor juridische entiteiten om UBO’s te registreren en deze blijft dan ook van kracht.

    MEER INFORMATIE

    Vrijblijvende offerte aanvragen

    Benieuwd wat TJM voor uw onderneming kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via onderstaand formulier. Op basis
    van uw wensen brengen wij in kaart waar u het meeste baat bij heeft en stellen we een vrijblijvende offerte op maat op.